Τρίτη, 4 Αυγούστου 2015

...είμεθα Ρωμιοί το Γένος και Ορθόδοξοι την Πίστην...

Τίποτε γιὰ Ἔθνος, τίποτε γιὰ Ἑλληνισμόν. Ῥωμῃοὶ εἶναι ὅσοι ἀνήκουν στὴν ἀνατολικὴν ὀρθόδοξον ἐκκλησίαν, ἀλλὰ ὁ Πατριάρχης θέτει θέμα ῥωμέῃκου ἐθνισμοῦ, ἁπλῶς τὸ ὀνομάζει Γένος, ὅπως ἦταν ἡ πάγια τακτικὴ τῶν χριστιανῶν. Ῥωμῃοὶ αἰσθάνονται καὶ οἱ Ῥῶσσοι μὲ τὴν Μόσχα ὡς τρίτη Ῥώμη. Σίγουρα δὲν ὑπάρχουν Ἕλληνες γιὰ τὸν Πατριάρχη, ἀλλὰ θέλει ἕναν ἐθνισμὸ καὶ τοὺς Ἕλληνες, καὶ τοὺς Σκοπιανοὺς καὶ τοὺς Σέρβους καὶ τοὺς Βουλγάρους καὶ τοὺς Ῥουμάνους καὶ τοὺς Γεωργιανοὺς καὶ κάποιους Ἀλβανοὺς καὶ κάποιους Ἄραβες καὶ τοὺς Ῥώσσους.
Σὲ συνδυασμὸ μὲ τὶς δηλώσεις τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κύπρου φαίνεται τί θέλουν οἱ χριστιανοί. Τὸν ἀφανισμὸν τοῦ Ἑλληνισμοῦ.


Πηγή

«Δεν υπέστημεν πολλά χωρίς να πταίωμεν ποσώς , επειδή είμεθα Ρωμιοί το Γένος και Ορθόδοξοι την Πίστην ;»
Αυτή είναι μια φράση με την οποία υπογράφει ο οικουμενικός Πατριάρχης ένα ιστορικό βιβλίο με φωτογραφικό υλικό από τις σημαντικότερες επαφές του με πνευματικούς και πολιτικούς ηγέτες μέσα στο οποίο όμως φυλάσσονται και φωτογραφίες ντοκουμέντα από την άγουρη ζωή του και την μετέπειτα πορεία του.