Σάββατο, 1 Αυγούστου 2015

Τὰ πακέτα Ντελὸρ καὶ Σαντέρ, τὰ ξεχνᾶμε!

Κάθε μαλθακὸς ἔχει μάθει νὰ καλύπτει τὶς ἀδυναμίες του μὲ ἐριστικὴ συμπεριφορά.
Ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 1980 καὶ μετὰ ἡ Ἑλλάδα λάμβανε χρήματα ἀπὸ τὴν Ε.Ο.Κ. καὶ μετὰ Ε.Ε, ὁπότε τυχὸν ἐπιστροφὴ σὲ ἐθνικὸ νόμισμα τώρα δὲν γίνεται νὰ συγκριθῇ μὲ τότε.
Τὸ πρόβλημα ὅμως δὲν εἶναι ἡ δραχμὴ ἢ τὸ εὐρώ, ἀλλὰ γενικότερο.

Μία γενιὰ ἀγροτῶν καὶ κτηνοτρόφων ἔχει μάθει νὰ ἀποσπᾷ ἐπιδοτήσεις, ἀντὶ νὰ προσπαθῇ νὰ βελτιώσῃ τὴν παραγωγὴ καὶ νὰ πουλήσῃ νέα προϊόντα.
Οἱ ὅποιες βιομηχανίες ἔχουν κλείσει. Ὅλα πρέπει νὰ ἀρχίσουν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ χωρὶς χρηματικὴ βοήθεια, ἀφ'οὗ ὅσα πήραμε ἔχουν σπαταληθεῖ καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι κάνουν πῶς δὲν ἤξεραν.
Οἱ Ῥωμῃοὶ ἐμμένουν σ'αὐτὰ ποὺ ἤξεραν. Οἱ ἀγρότες καὶ οἱ κτηνοτρόφοι δὲν θέλουν ἐκσυγχρονισμὸ τῆς παραγωγῆς, κάποιοι ἄλλοι θέλουν νὰ καταπατοῦν καὶ νὰ πουλοῦν οἰκόπεδα καὶ ἀντιδροῦν σὲ κάθε ἀναπτυξιακὸ ἔργο μὲ πρόσχημα τὸ περιβάλλον, ἄλλοι θέλουν νὰ ὑπάρχει τὸ ὑπερτροφικὸ δημόσιο. Ἡ ἐπιχειρηματικότητα στὴν Ἑλλάδα ἦταν ἡ ἑταιρεία μικρὴ ἢ μεγάλη νὰ ἐξαγορασθῇ ἀπὸ τὸ δημόσιο, ὅταν δὲν γινόταν νὰ ἀποῤῥοφᾷ ἐπιδοτήσεις.