Δευτέρα, 20 Απριλίου 2015

ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΕ ΙΕΡΟ ΤΗΣ FEDERAZIONE PAGANA ΣΤΟ ΤΖΕΣΟΛΟ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ

Ἀπὸ τὴν σελίδα τοῦ ΥΣΕΕ στὸν κόμβο ἐδῶ, γράφηκε ἕνα κείμενο σὲ τέσσερις γλῶσσες γιὰ ἕνα συμβάν, τὸ ὁποῖο δὲν συνέβη τὸν Μεσαίωνα, ἀλλὰ στὴν σύγχρονη ἐποχή· ὄχι στὴν ἐπικράτεια τοῦ ISIS, ἀλλὰ στὴν Δυτικὴ Εὐρώπη. 

Ἡ ἰταλικὴ ἐφημερίδα ἐδῶ.