Τετάρτη, 22 Απριλίου 2015

Δὲν φταῖνε οἱ θρησκεῖες, ἀλλὰ οἱ διάφοροι χιλιασμοί!

Ὁ Κομμουνισμὸς καὶ ὀ Ναζισμὸς εἶναι χιλιαστικὰ κινήματα καὶ αἱματοκύλισαν τὴν ἀνθρωπότητα, χωρὶς νὰ εἶναι θρησκεῖες. Ὁ Στάλιν σὲ κάποια στιγμὴ συμβιβάστηκε μὲ τὸν Χριστιανισμό. Ἡ ἀντίληψις ὅτι ὁ πλοῦτος δύναται συνεχῶς νὰ αὐξάνῃ εἶναι ἐπίσης χιλιαστικός. Ἂς ἀναλογισθοῖ ὀ καθένας, ἐὰν θὰ ἤθελε νὰ ζῇ στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα καὶ σὲ μία πόλιν τῆς ἐπιλογῆς του, στὸν χριστιανικὸ μεσαίωνα, στὴν ISIS, στὴν ναζιστικὴ Γερμανία, στὴν Σοβιετικὴ Ἕνωσιν ἢ ὠς ἄνεργος στὶς ΗΠΑ, ἐπειδὴ κατὰ ἐκεῖ βαδίζουμε. Ὁ ἄνθρωπος ὠς μέρος τῆς Φύσεως-τοῦ Κόσμου, δὲν γίνεται νὰ εἶναι εὐφυέστερός της-του.