Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015

Ἐπιχείρημα σὰν σφουγγάρι!

Σχετικῶς μὲ τὸ γεγονὸς ἐδῶ. Κάποιοι ἀπολογητὲς λένε, ὅτι αὐτὴ ἡ πρᾶξις δὲν χαρακτηρίζει τοὺς χριστιανούς, ὅπως καὶ κάθε κακούργημα Ἕλληνος δὲν χαρακτηρίζει τὸν Ἑλληνισμό. Κατ'ἀρχὴν συγχέουν τὴν ὑπηκοότητα μὲ τὸν πολιτισμό. Κατὰ δεύτερον ἂς δοῦνε τὰ παρακάτω:
Σὲ ποιὰ ἑλληνικὰ κείμενα ὠθοῦνται οἱ Ἕλληνες νὰ εἶναι ἀντικοινωνικοί;