Σάββατο, 23 Μαΐου 2015

BOIΩΝ: H ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΒΥΘΙΣΜΕΝΗ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ


Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν προβολὴ γιὰ τὸ Παυλοπέτρι ἢ Βοιές.Ὁλόκληρη ἡ προβολὴ τοῦ BBC ὑποτιτλισμένη ἐδῶ.