Δευτέρα, 18 Μαΐου 2015

Γιατί διαστρεβλώνεται ἡ ἱστορία τῆς Σπάρτης;


Ὁ λόγος τῆς μάχης τῶν Θερμοπυλῶν διαστρεβλώνεται, ὅπως καὶ ὅλη ἡ σπαρτιατικὴ ἱστορία, ἐπειδὴ δὲν ταιριάζει  μὲ τὰ πρότυπα τῆς ἐποχῆς. Οἱ ἄνθρωποι σήμερα πρέπει νὰ αἰσθάνονται ἀδύναμοι καὶ νὰ περιμένουν κάποιους ὑπερήρωες νὰ θυσιασθοῦν γι'αὐτοὺς συνήθως καὶ χωρὶς ἀποτέλεσμα. Τὸ μεγάλο πρότυπο θυσίας καὶ αὐτοθυσίας εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Μερικοὶ βάζουν τὸν Λεωνίδα καὶ τοὺς 300 ὡς χριστούς, ἀλλὰ ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἀπὸ τὴν ἀπέναντι πλευρά. Πρότυπο εἶναι ὁ Ἡρακλῆς, ὁ ὁποῖος δείχνει τὸν τρόπο νὰ γίνῃ ὁ καθένας, ἥρωας. Ὁ Λεωνίδας πῆγε στὶς Θερμοπύλες γιὰ νὰ νικήσῃ. Σὲ καμμία στιγμὴ δὲν θυσιάστηκε ὁ Λεωνίδας, οὔτε καὶ οἱ 700 Θεσπιεῖς.

Πῶς καὶ γιατί ἐξηγεῖ ὁ ...

ΒΛΑΣΗΣ ΡΑΣΣΙΑΣ: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ

Βίντεο