Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015

Μία ἀπάντησις στοὺς Σοβιετιστὲς καὶ Ἀμερικανιστές!

Ἐγὼ εἶχα τὴν ἀτυχία νὰ ἀρχίζω νὰ μαθαίνω ἀρχαία στὴν πρώτη Λυκείου. Γιὰ γραμματικὴ καὶ συντακτικὸ ἕνας μόνο χρόνος δὲν φθάνει, γιατί ὑπάρχουν οἱ ἀπεργίες, τὰ ἀκραῖα καιρικὰ φαινόμενα, οἱ ἀσθένειες καὶ οἱ ὅποιες ἐξουσιαστικὲς κατηχήσεις, τὶς ὁποῖες ἀναλαμβάνουν συνήθως οἱ φιλόλογοι. Ἀγγλικὰ καὶ Γαλλικὰ στὴν ἐποχή μου ξεκινοῦσαν τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὴν πρώτη Γυμνασίου καὶ δὲν μάθαιναν ποτέ στὸ σχολεῖο. Ξένες γλῶσσες ἐμαθαίνοντο στὰ ἰδιαίτερα καὶ στὰ φροντιστήρια καὶ συνήθως σὲ αὐτὰ μὲ καθηγητὲς ξένους ἢ παιδιὰ μεταναστῶν.
Τὸ πρόβλημα μὲ τὴν ἀττικὴ εἶναι ὅτι δὲν ξέρουμε τί μαθαίνουμε. Μία ἄλλη γλῶσσα, μία ἄλλη διάλεκτο, τὴν γλῶσσά μας κατὰ βάθος; Βεβαίως τίποτα δὲν ἀλλάζει, ἐὰν κάποιος θέλει νὰ μάθῃ τὴν ἀττική, τὴν "Ὁμηρική" ἢ κάποια ἄλλη ἀρχαία διάλεκτο. Τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι κανένας δὲν θέλει νὰ διδαχθοῦν τὰ παιδιὰ ἀρχαῖα, τὴν γλῶσσα αὐτῶν τῶν "Ναὶ μέν, ἀλλά...". Ναὶ μὲν κάτι ἔκαναν, ἀλλὰ εἰδωλολάτρες, ἢ δουλοκτῆτες, ἢ ἀκομπιουτέριστοι-ἀναυτοκινήτιστοι-ἀνigadgetιστοι ἦταν.
Δηλαδὴ ἡ γενιά μας μὲ δύο χρόνια ἀρχαῖα διαβάζει ἄνετα ἀρχαῖα... 8 μονάδες ἡ παπαγαλία μεταφράσεως, 3 μονάδες ἡ παπαγαλία εἰσαγωγῆς, 3 μονάδες μία κρίσεως, νοηματική, δὲν θυμᾶμαι τὴν ἀκριβῆ ὁρολογία καὶ ἔχουμε τὶς 14 ἀπὸ τὶς 20. Μία γραμματικὴ καὶ  μία συντακτικό, οἱ ὑπόλοιπες 6 μονάδες. Γιὰ τὸ 70% τῶν μονάδων δὲν χρειάζονταν κἂν τὰ ἀρχαῖα.
Ἐκτὸς καὶ ἂν ἡ παραγωγὴ φιλολόγων εἶναι αὐτοσκοπὸς καὶ οἱ ὑπόλοιποι πρέπει ἁπλῶς νὰ πεισθοῦν γιὰ κάτι. Ὅτι ὁμιλοῦμε ἀρχαῖα ἑλληνικά, ἢ τουρκοσλαβοαλβανορουμάνικα ἢ δὲν ἔχει σημασία ἂς μάθουμε ὅλοι ἀγγλικά.
Βεβαίως γιὰ τοὺς Ῥωμηούς, τοὺς Σοβιετόφιλους, τοὺς Ἀμερικανόφιλους τὰ ἀρχαῖα εἶναι νεκρὴ γλῶσσα. Ἐμεῖς οἱ ἐκκεντρικοί, γραφικοί, χλαμυδοφόροι ναζιστοφασιστοκομμουνιστοαναρχικομασωνοκαπιταλοανωμαλοσιωνιστὲς πρέπει νὰ ξεκαθαρίσουμε ποιὰ εἶναι ἡ γλῶσσα μας καὶ πῶς θὰ τὴν μάθουμε.
Τὰ ἀρχαῖα μαθαίνονται ἀπὸ τότε ποὺ ἀρχίζουν τὰ παιδιὰ νὰ μαθαίνουν καὶ ἄλλες γλῶσσες. Θὰ μπερδευτοῦν μὲ τὰ νέα; Θαυμάσια!