Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015

Ἀττική, χώρα τῶν δρυῶν!


 Πηγή...
Τα πεύκα αποτελούν πρόδρομα είδη στα δασικά οικοσυστήματα κι εγκαθίστανται σε ακραία περιβάλλοντα και σχηματίζουν φυτοκοινωνίες που διαμορφώνουν το περιβάλλον για τα επερχόμενα είδη. Π.χ. στην περιοχή της Αττικής τα πευκοδάση διαμορφώνουν το κατάλληλο περιβάλλον για τη φυσική εξέλιξη του οικοσυστήματος που θεωρητικά κυριαρχείται από δρυς (βελανιδιές). Είναι είδη που αγαπούν το φως, είναι ανθεκτικά στην ξηρασία και προτιμούν ασβεστολιθικά εδάφη.

ἡ δρῦς
τῆς δρυός
τῇ δρυΐ
τήν δρῦν
(ὦ) δρῦ    

τώ δρύε
τοῖν δρυοῖν
τοῖν δρυοῖν
τώ δρύε
τώ δρύε

αἱ δρύες
τῶν δρυῶν
ταῖς δρυσί / δρυσίν
τάς δρῦς
(ὦ) δρύες