Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015

Ῥωμέικος Ἀνθελληνισμός

Ἡ Ἑλλάδα μὲ τὸν ἀρχαῖο πολιτισμό, θὰ ἔπρεπε νὰ ἦταν μερικὲς ἐκατοντάδες ἐκατομμύρια ἀνθρώπων, λόγῳ ἠθελημένης σταδιακῆς προσλήψεως πολιτισμικῶν στοιχείων τῶν γειτονικῶν λαῶν· ὅπως οἱ Κινέζοι καὶ οἱ Ἰνδοί. Λόγῳ τοῦ χριστιανορωμέικου ἀνθελληνισμοῦ, Ἑλληνες καὶ ἐξελληνισμένοι ἐκσλαβίστηκαν, ἐκλατινίστηκαν καὶ ἐκτουρκίστηκαν.
Γιὰ τὸν παρακάτω κύριο τί ἔχετε νὰ πῆτε; Προφανῶς προσβλέπει στὴν ἀπεθνικοποίησιν τῶν Ἑλλήνων, γιατί αὐτὴ ἦταν πάντα ἡ πολιτικὴ τοῦ Πατριαρχείου, ὅπως μὲ τοὺς ἐκσλαβιστὲς Μεθόδιο καὶ Κύριλλο. Οἱ Βούλγαροι ὡς παγανιστὲς ἔγραφαν ἑλληνικὰ καὶ μὲ τὸν ἐκχριστιανισμό τους καὶ τὴν παράλληλη μεταφορὰ τῆς πρωτεύουσάς τους σὲ σλαβικὸ θύλακα, ἐκσλαβίστηκαν αὐτοὶ καὶ οἱ Θρᾷκες ὑποτελεῖς τους σὲ εὑρεία κλίμακα.
Ἑλληνόφωνοι Μουσουλμάνοι, δηλαδὴ Ἕλληνες ποὺ ἄλλαξαν θρησκεία ἁπλῶς, ὅπως λένε οἱ ἁπλοὶ «ὀρθόδοξοι» Ἕλληνες γιὰ τοὺς ἑαυτούς τους, ἐκτουρκίστηκαν ἢ ἐξαλβανίστηκαν γιὰ τὸ ῥωμέικο-χριστιανικὸ συμφέρον. Ὅπως τὸ 70% δὲν πιστεύουν τὰ χριστιανικὰ δόγματα, παρόμοιο θὰ εἶναι καὶ τὸ ποσοστὸ στοὺς Μουσουλμάνους μὲ φυσιολογικὲς συνθῆκες.

http://ermionh.blogspot.co.uk/2015/06/blog-post_4.html
«ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, κατά την επίσκεψή του στο σχολείο του Αγίου Δημητρίου της Αστόριας, δήλωσε ότι προτιμά να αποκαλούμαστε Ρωμιοί αντί για Έλληνες, όπως π.χ. η ρωμιοσύνη της Αμερικής αντί οι Έλληνες της Αμερικής.»