Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015

IMPERIOUS - To Abjure Temptation Lyricvideo

Συγκρότημα: IMPERIOUS
Δίσκος: Tales of Woe (The Journey of Odysseus, Part I: From Ilion to Hades)
Κομμάτι: To Abjure Temptation