Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015

And he is a teacher...

 So we have a teacher who teaches Greek and Ancient Greek at secondary level, saying that we "Newidolaters"  became Heathens, because we are attracted by the nudity of the sculptures and by mythology. Then he informs us, only the Gods could have much sex, not the humans.
Then instead of using the science of Philology, he speaks as a Christian Apologet of the first centuries. He speaks of the Sibyls using the Sibylline Oracles instead of the Sibylline Books, although he must know that the Oracles where written by Jews and Christians. The Saviour of Prometheus is Heracles and not Jesus Christ. His interpretation of Mythology is that of illiterate monks.
So even if pupils don't attend the lesson of Religion, there are teachers of Greek who fill in the gap.


Source

Οι αρχαιολάτρες ελκύονται από την ηθική ασυδοσία των θεών της αρχαιότητας και τη γύμνια των αγαλμάτων και των άλλων παρα­στάσεων και φαντάζονται ότι νομιμοποιείται κατά κάποιον τρόπον η ακολασία με την αρχαία θρησκεία. Ξέρομε όμως καλά ότι όλη αυτή η σαρκική ελευθεριότητα, η θρησκειοποίηση της ηδονής, δεν οδηγούσε σε μια σταθερή ευτυχία τους αρχαίους ειδωλολάτρες.